อบรมคุณธรรมทุกวันศุกร์

ทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน
หลังจากการสวดมนต์ประจำสัปดาห์ โดยมีครูเวรมาให้การอบรม เพื่อฝึกปฏิบัติการนั้งสมาธิ
เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิดีขึ้น มีความตั้งใจเรียน มุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ
ทำประโยชน์ให้ครอบครัวและสังคมต่อไป ไม่เป็นผู้สร้างปัญหาให้สังคม

IMG_20140131_152243
IMG_20140131_152303
IMG_20140131_152319
IMG_20140131_152800
IMG_20140131_152811
IMG_20140131_152837
IMG_20140131_152918
IMG_20140131_152929
IMG_20140131_153007
IMG_20140131_153016
IMG_20140131_153040
IMG_20140131_153123
IMG_20140131_153142
IMG_20140131_153230
IMG_20140131_153255
IMG_20140131_153313
IMG_20140131_153333
IMG_20140131_153418
IMG_20140131_153423
IMG_20140131_153431
IMG_20140131_153449
IMG_20140131_153454
IMG_20140131_153524
IMG_20140131_153559
IMG_20140131_153619
IMG_20140131_153625
IMG_20140131_153630
IMG_20140131_153635
IMG_20140131_153721
IMG_20140131_153741
IMG_20140131_153800
IMG_20140131_153817
IMG_20140131_153842
IMG_20140131_153915
IMG_20140131_154345
IMG_20140131_154351
IMG_20140131_154406
IMG_20140131_160122
IMG_20140131_160124
IMG_20140131_160127
IMG_20140131_160131
01/41 
start stop bwd fwd

 

Additional information