ผ้าป่าโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558-1 มกราคม 2559
ผ้าป่าโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ขอขอบคุณศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันทุกคน ผู้นำชุมชน
ผู้ใหญ่บ้านในเขตบริการ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำคำ (นายนคร ทองปัญญา)
และสมาชิกเทศบาลตำน้ำคำ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและ
บุคลากรทุกคน รายรับ 313466.5 คงเหลือหักค่าใช้จ่ายแล้ว ณ วันที่2ม.ค.59
เท่ากับ 270,394.5บาท

 

12400720_427199954138432_6067269978824510543_n
1425673_427199844138443_2846983667862385210_n
1453379_427199770805117_6955635630618907894_n
1507143_427199890805105_3426754332699821648_n
1936808_427199744138453_377161565107261109_n
5659_427199927471768_8107914022053773906_n
575478_427199984138429_5991941688010357401_n
6902_427199787471782_465019193659337898_n
86915
86916
86917
86918
86919
86920
86921
86922
86967
86969
86971
86974
86975
86978
86982
86983
86984
86985
86986
945290_427199814138446_5813150420853597794_n
DSC_0408
DSC_0409
DSC_0410
DSC_0411
DSC_0412
DSC_0414
DSC_0415
DSC_0416
DSC_0417
DSC_0418
DSC_0419
DSC_0420
DSC_0422
DSC_0423
DSC_0424
DSC_0425
DSC_0426
DSC_0427
DSC_0428
DSC_0429
DSC_0430
DSC_0431
DSC_0432
DSC_0433
DSC_0434
DSC_0435
DSC_0436
DSC_0437
DSC_0438
DSC_0439
DSC_0440
DSC_0441
DSC_0442
DSC_0443
DSC_0444
DSC_0445
DSC_0446
DSC_0447
DSC_0448
DSC_0449
DSC_0450
DSC_0451
DSC_0452
DSC_0453
DSC_0454
DSC_0455
DSC_0456
DSC_0457
DSC_0458
DSC_0459
DSC_0460
DSC_0461
DSC_0462
DSC_0463
DSC_0464
DSC_0465
DSC_0466
DSC_0467
DSC_0468
DSC_0469
DSC_0470
DSC_0471
DSC_0472
DSC_0473
DSC_0474
DSC_0475
DSC_0476
DSC_0477
DSC_0478
DSC_0479
DSC_0480
DSC_0481
DSC_0482
DSC_0483
DSC_0484
DSC_0485
DSC_0486
DSC_0487
DSC_0488
DSC_0489
001/108 
start stop bwd fwd

Additional information