รับป้าย อย.น้อยดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา รับ ป้าย อย.น้อย ดีเยี่ยม
จาก สำนักงานอาหารและยา โดย นายอำเภอนิวัติ น้อยผาง นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ
เป็นผู้มอบ นายสุทัศน์ บุญยี่ เป็นผู้รับมอบ

IMG_6850
IMG_6851
IMG_6852
IMG_6853
IMG_6854
IMG_6855
IMG_6856
IMG_6857
IMG_6858
IMG_6859
IMG_6860
IMG_6861
IMG_6862
IMG_6863
IMG_6864
IMG_6865
IMG_6866
IMG_6867
IMG_6868
IMG_6869
IMG_6870
IMG_6871
IMG_6872
IMG_6873
IMG_6874
IMG_6875
IMG_6876
IMG_6877
IMG_6878
IMG_6879
IMG_6880
IMG_6881
IMG_6882
IMG_6883
IMG_6884
IMG_6885
IMG_6886
IMG_6887
IMG_6888
IMG_6889
01/40 
start stop bwd fwd

Additional information