กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่๒๕๕๘

กิจกรรมวันขึันปีใหม่ เป็นกิจกรรมที่จัดขั้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู
ได้กล่าวคำอวยพรวันขึ้นปีใหม่ให้แกนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้คิด พิจารณา เกิดเป็นแรงบันดาลใจ
ในการประพฤติปฎิบัติ ในการเรียน การดำรงชีวิต ให้เป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดไป
กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่๕ มกราคม ๒๕๕๘

IMG_7509
IMG_7511
IMG_7517
IMG_7518
IMG_7519
IMG_7521
IMG_7522
IMG_7523
IMG_7524
IMG_7525
IMG_7526
IMG_7527
IMG_7528
IMG_7529
IMG_7531
IMG_7532
IMG_7533
IMG_7534
IMG_7535
IMG_7536
IMG_7537
IMG_7538
IMG_7539
IMG_7540
IMG_7541
IMG_7542
P1190097
P1190098
P1190099
P1190101
01/30 
start stop bwd fwd

Additional information