อบรมอาหารปลอดภัย

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

อบรมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้รับงบจาก เทศบาลตำบลน้ำคำ
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำมาจัดการอบรมนักเรียนตั้งแต่ชั้น อ.๑-ม.๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความตระหนักให้นักเรียน เห็นความสำคัญในการใส่ใจสุขภาพในการเลือกรับประธานอาหาร
ที่ไม่ก่ออันตรายต่อร่างกาย โดยไม่ทานอาหาร หวาน มัน เค็ม ที่จะก่ออันตรายต่อสุขภาพนักเรียน
ขอขอบคุณ นายนคร ทองปัญญา นายกเทศบาลตำบลน้ำคำ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด
ขอบคุณทีมวิทยากรจากเทศบาบเมืองศรีสะเกษ ที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน

 

DSC_0284
DSC_0285
DSC_0286
DSC_0287
DSC_0288
DSC_0289
DSC_0290
DSC_0291
DSC_0292
DSC_0293
DSC_0294
DSC_0295
DSC_0296
DSC_0297
DSC_0298
DSC_0300
DSC_0301
DSC_0302
DSC_0303
DSC_0306
DSC_0307
DSC_0308
DSC_0309
DSC_0310
DSC_0311
DSC_0312
DSC_0313
DSC_0315
01/28 
start stop bwd fwd

 

Additional information