วันเด็กแห่งชาติ 2559 ร.ร.บ้านหนองโนวิทยา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น
เพื่อให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของเด็กที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติต่อไป ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากนายนคร  ทองปัญญา
นายกเทศมนตรี ตำบลน้ำคำมาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย
การมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้นักเรียนที่แข่งขันทักษะวิชาการ เขตพื้นที่
ปีการศึกษา2558 ชมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ ชั้น อ.1 - ม.3 การแจกขนมและ
สิ่งของต่างๆให้แก่เด็กๆ และการแลกของขวัญเนืองในวันขึ้นปีใหม่ 2559 ทาง
โรงเรียนขอขอบคุณ คณะสมาชิกเทศบาลตำบลน้ำคำ กรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองนักเรียนที่บริจาคสิ่งของเงินของมาสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้จนสำเร็จ
ไปด้วยดี


 

87693
87702
87703
87704
87705
87706
87707
87708
87709
87710
87711
87712
87713
87714
87715
87716
87717
87718
87719
87720
87721
87722
87722g
87724
87725
87726
87727
87728
87729
87730
87731
87732
DSC_0535
DSC_0536
DSC_0537
DSC_0538
DSC_0539
DSC_0540
DSC_0541
DSC_0542
DSC_0543
DSC_0544
DSC_0545
DSC_0546
DSC_0547
DSC_0548
DSC_0549
DSC_0550
DSC_0551
DSC_0552
DSC_0553
DSC_0554
DSC_0555
DSC_0556
DSC_0557
DSC_0558
DSC_0559
DSC_0560
DSC_0561
DSC_0562
DSC_0563
DSC_0564
DSC_0565
DSC_0566
DSC_0567
DSC_0568
DSC_0569
DSC_0570
DSC_0571
DSC_0572
DSC_0573
DSC_0574
DSC_0575
DSC_0577
DSC_0578
DSC_0579
DSC_0580
DSC_0581
DSC_0582
DSC_0583
DSC_0584
DSC_0585
DSC_0586
DSC_0587
DSC_0588
DSC_0589
DSC_0590
DSC_0591
DSC_0592
DSC_0593
DSC_0594
DSC_0595
DSC_0596
DSC_0597
DSC_0598
DSC_0599
DSC_0600
DSC_0601
DSC_0602
DSC_0603
DSC_0604
DSC_0605
DSC_0606
DSC_0607
DSC_0608
DSC_0609
DSC_0610
DSC_0611
DSC_0612
DSC_0613
DSC_0614
DSC_0615
DSC_0616
DSC_0617
DSC_0618
DSC_0619
DSC_0620
DSC_0621
DSC_0622
DSC_0623
DSC_0624
DSC_0625
DSC_0626
DSC_0627
DSC_0628
DSC_0629
DSC_0630
DSC_0631
DSC_0632
DSC_0633
DSC_0634
DSC_0635
DSC_0636
DSC_0637
DSC_0638
DSC_0639
DSC_0640
DSC_0641
DSC_0642
DSC_0643
DSC_0644
DSC_0645
DSC_0646
DSC_0647
DSC_0648
DSC_0649
DSC_0650
DSC_0651
DSC_0652
DSC_0653
DSC_0654
DSC_0655
DSC_0656
DSC_0657
DSC_0658
DSC_0659
DSC_0660
DSC_0661
DSC_0662
DSC_0663
DSC_0664
DSC_0665
DSC_0666
DSC_0667
001/164 
start stop bwd fwd

คอมเมนต์   

 
0 #2 นักเรียน 2559-01-07 22:13
สุดยอด :lol:
อ้างอิง
 
 
0 #1 ผู้ปกครอง 2559-01-07 22:05
กิจกรรมดีมากครั
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Additional information