ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ตรวจเยี่ยม ร.ร.

เมื่อวันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายชอุ่ม  กรไกร

ผอ.เชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านฆนองโนวิทยา เพื่อมอบนโยบาย

และให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน

 

DSC01875
DSC01876
DSC01877
DSC01879
DSC01880
DSC01881
DSC01882
DSC01883
DSC01884
DSC01885
DSC01886
DSC01889
DSC01892
DSC01894
DSC01895
DSC01896
DSC01897
DSC01902
DSC01903
DSC01904
01/20 
start stop bwd fwd

Additional information