นักเรียนรับทุนการศึกษา จาก บิ๊กซี

นักเรียนรับทุนบิ๊กชี  เมื่อวันที่

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน2557ที่บิ๊กซี สาขาศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายประทีป กีรติเรขา
ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพีธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 50 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 150,000 บาท โดยมี 
นายญาณวิทย์ บัวหอม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา
มี เด็กชายอุดมศักดิ์  ทิพย์ชาติ นักเรียนชั้น ม.๒ เป็นผู้รับทุน ทางโรงเรียนขอขอบคุณ
บิ๊กชีศรีสะเกษ มา ณ โอกาสนี้

  

DSC_2050_resize
DSC_2051
DSC_2065_resize
DSC_2066_resize
DSC_2070_resize
DSC_2071_resize
DSC_2072_resize
DSC_2132_resize
dsc_2152_resize
DSC_2155_resize
01/10 
start stop bwd fwd

Additional information