เลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ผลการเลือกตั้ง ด.ช.อุดมศักดิ์ ทิพย์ชาติ
ได้รับการเลือกตั้ง เป็นประธานนักเรียนปีการศึกษา 2558

 

 

 

DSC_0769
DSC_0770
DSC_0771
DSC_0772
DSC_0773
DSC_0774
DSC_0775
DSC_0776
DSC_0777
DSC_0778
DSC_0779
DSC_0780
DSC_0781
DSC_0782
DSC_0783
DSC_0784
DSC_0785
DSC_0786
DSC_0787
DSC_0788
DSC_0789
DSC_0790
DSC_0791
DSC_0792
DSC_0793
DSC_0794
DSC_0795
DSC_0796
DSC_0797
DSC_0798
DSC_0799
DSC_0800
DSC_0801
DSC_0802
DSC_0803
DSC_0804
DSC_0805
DSC_0806
DSC_0807
DSC_0808
DSC_0809
DSC_0810
DSC_0811
DSC_0812
DSC_0813
DSC_0814
DSC_0815
DSC_0816
DSC_0817
DSC_0818
DSC_0819
DSC_0820
DSC_0821
DSC_0822
DSC_0823
DSC_0824
DSC_0825
DSC_0826
DSC_0827
DSC_0828
DSC_0829
DSC_0830
DSC_0831
DSC_0832
DSC_0833
DSC_0834
DSC_0835
DSC_0836
DSC_0837
DSC_0838
DSC_0839
DSC_0840
DSC_0841
DSC_0842
DSC_0843
DSC_0844
DSC_0845
DSC_0846
DSC_0847
DSC_0848
DSC_0849
DSC_0850
DSC_0851
DSC_0852
DSC_0853
DSC_0854
DSC_0855
DSC_0856
DSC_0857
DSC_0858
DSC_0859
DSC_0860
DSC_0861
DSC_0862
DSC_0863
DSC_0864
DSC_0865
DSC_0866
DSC_0867
DSC_0868
DSC_0869
DSC_0870
DSC_0871
DSC_0872
DSC_0873
DSC_0874
DSC_0875
DSC_0876
DSC_0877
DSC_0878
001/110 
start stop bwd fwd

Additional information