สถานศึกษาพอเพียง

นายสุทัศน์ บุญยี่รับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากรองปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ท่า
ผานิตย์ มีสุนทรAdditional information