เตรียมตัวไปจัดนิทรรศการโรงเรียนจัดการสุขภาพ

ในฐานะภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล หนองโน
คณะครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ นักเรียน ได้จัดทำป้ายนิทรรศการ เพื่อนำ
ไปเสนอไปประกวดตำบลจัดการสุขภาพ สำหรับอำเภอเมืองศรีสะเกษ 
รพ.สต.หนองโน เป็นตัวแทนของ โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาไปนำเสนอ
ในหัวข้อ โรงเรียนจัดการสุขภาพ มี ๓ กิจกรรม
๑.โรงเรียน อย.น้อยยอดเยี่ยม ของ สำนักงานอาหารและยา
๒. โรงเรียนอ่อนหวานและ
๓. กิจกรรม ฟ.ฟันยิ้มสวย ล้างมือถูกวิธีชีวีสดใส
ซึงกิจกรรมประกวดจะมีขึ้น ในวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

Additional information