ประชุมสัญจรผู้บริหารกลุ่มเมืองพระธาตุ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้รับเกียรติจากกลุ่มเมืองพระธาตุ ฯ
เป็นสถานที่จัดประชุมสัญจรผู้บริหารกลุ่มเมืองพระธาตุ

 

DSC_0746
DSC_0747
DSC_0748
DSC_0749
DSC_0750
DSC_0751
DSC_0752
DSC_0753
DSC_0754
DSC_0755
DSC_0756
DSC_0757
DSC_0758
DSC_0759
DSC_0760
DSC_0761
DSC_0762
DSC_0763
01/18 
start stop bwd fwd

 

Additional information