วันวิสาขบูชา ๑ มิ.ย.๕๘

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้นำนักเรียนชั้น ป.๑-ม.๓
จำนวน ๒๓๓ คน ครู ๑๔ คน นักศึกษาครูฝึกปฏิบัติ ๘ คน ไปปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา
พร้อมถวายเงินที่คณะครู นักเรียน ร่วมบริจาคจำนวน ๓๐๐๐ บาท ให้แก่ทางวัดบ้านดอนจันทร์


 

DSC_0737
DSC_0738
DSC_0739
DSC_0740
DSC_0744
DSC_0745
DSC_0746
DSC_0747
DSC_0754
DSC_0759
DSC_0760
DSC_0761
DSC_0762
DSC_0763
DSC_0767
DSC_0768
DSC_0769
DSC_0770
DSC_0771
DSC_0772
DSC_0773
DSC_0774
DSC_0775
DSC_0776
DSC_0777
DSC_0778
DSC_0779
DSC_0780
DSC_0781
DSC_0782
DSC_0783
DSC_0784
01/32 
start stop bwd fwd

Additional information