ความเคลื่อนบวชเณร บวชชีพราหมณ์

ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ การบวชเณร  บวชชีพราหมณ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา
ณ วัดบ้านเพียนาม และวัดสระกำแพงใหญ่ นักเรียนหญิง ๒๒ คน นักเรียนชาย ๑๐ คน การบวช
ครั้งนี้ เป็นการบวชเพื่อเสด็จพระราชกุศล ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่พระองค์พระชนมายุ ควรบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา

DSC_0394
DSC_0395
DSC_0396
DSC_0400
DSC_0401
DSC_0402
DSC_0403
DSC_0404
DSC_0405
DSC_0406
DSC_0407
DSC_0408
DSC_0409
DSC_0410
DSC_0411
DSC_0412
DSC_0422
DSC_0424
DSC_0425
DSC_0426
DSC_0427
DSC_0428
DSC_0453
DSC_0455
DSC_0456
DSC_0457
DSC_0458
DSC_0459
DSC_0460
DSC_0461
DSC_0462
DSC_0464
DSC_0465
DSC_0466
DSC_0467
DSC_0473
DSC_0474
DSC_0475
DSC_0476
DSC_0477
DSC_0478
DSC_0479
DSC_0480
DSC_0481
DSC_0482
DSC_0483
DSC_0484
DSC_0485
DSC_0486
DSC_0487
DSC_0488
DSC_0490
DSC_0491
DSC_0492
DSC_0495
DSC_0499
DSC_0501
DSC_0504
DSC_0505
DSC_0507
DSC_0508
DSC_0509
DSC_0510
DSC_0511
DSC_0512
DSC_0513
DSC_0514
DSC_0515
DSC_0516
DSC_0517
DSC_0518
DSC_0519
DSC_0520
DSC_0521
DSC_0522
DSC_0523
DSC_0524
tumagai
01/78 
start stop bwd fwd

 

Additional information