ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เขื่อนสิรินธร

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
  เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ร.ร.บ้านหนองโนวิทยา ได้นำนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.๒- ม.๓
จำนวน ๒๐๐ คน ครู ผู้ปกครอง จำนวน ๒๕ คน ไปทัศนศึกษา เขื่อนสิรินธร เพื่อศึกษา
ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ การสร้างเขื่อน นักเรียน ครู ผู้ปกครองได้รับความรู้เป็นอย่างดี
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายการมาทัศนศึกษาในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ของ
เขื่อนสิรินธร ที่อำนวยความสะดวกและให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

 

 

DSC_0160
DSC_0161
DSC_0162
DSC_0163
DSC_0164
DSC_0165
DSC_0166
DSC_0167
DSC_0168
DSC_0169
DSC_0170
DSC_0171
S1050001
S1050002
S1050003
S1050004
S1050005
S1050006
S1050007
S1050008
S1050009
S1050010
S1050011
S1050012
S1050013
S1050014
S1050015
S1050016
01/28 
start stop bwd fwd

 

Additional information