โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาโรงเรียนดีประจำตำบล

ต้อนรับครูใหม่ครูยุพา ปัตถา

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา ประมาณ 15.30 น. นางพีระพรรณ ทองศูนย์ ผอ.โรงเรียนบ้านคูซอด
พร้อมคณะครู กรรมการสถานศึกษา ได้มาส่งครูยุพา ปัตถา ครูโรงเรียนบ้านคูซอดย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ใหม่ที่โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ทางโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา นำโดยนายสุทัศน์ บุญยี่ ได้ให้
การต้อนรับคณะที่มาส่ง ทางโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ยินดีต้อนรับคุณครูยุพา ปัดถา ที่จะมาช่วย
กันพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนต่อไปDSCF2031
DSCF2032
DSCF2033
DSCF2034
DSCF2035
DSCF2036
DSCF2037
DSCF2038
DSCF2039
DSCF2040
DSCF2041
DSCF2042
DSCF2043
DSCF2044
DSCF2045
DSCF2046
DSCF2047
DSCF2048
DSCF2049
DSCF2050
DSCF2051
DSCF2052
DSCF2053
DSCF2054
DSCF2055
DSCF2056
DSCF2057
01/27 
start stop bwd fwd

Additional information